Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Xin vui lòng bấm vào mỗi chương để nghe đọc Kinh Thánh.


Trở lại: Kinh Thánh